A találmány

Csakúgy, mint a Spandome-ok, a Spantheon rendszer is átlós ívek alkalmazásával a leghatékonyabb, habár más típusú membránszerkezetek íveit is tudja mentesíteni a hajlító nyomatékoktól. Maga a találmány is egyetlen ívvel alátámasztott szerkezet építése folyamán született. Ez az építmény a Bank of America Koncert Pavilon, amelyet a Span Systems Boston kikötőjében épített fel.

Bank of America Concert Pavilion, Boston Harbor Bank of America Concert Pavilion, Boston Harbor
Bank of America Concert Pavilion, Boston Harbor

Ez a membrán a szerkezet 16 pontjáról függ. Szereléskor a membránt ezekhez a pontokhoz csörlőkkel emelték fel. Minden egyes csörlőt számítógép vezérléssel irányítva biztosították az egyenlő erőeloszlást. Ezt figyelve ötlött fel a Spantheon feltalálójában a csigasor gondolata: ha minden függesztési ponton a szerkezetre két, és a ponyvára egy csigát szerelnek, és az ezeken végigvezetett kábelt a két végén megfeszítik, a ponyvát úgy emelhetnék fel, hogy az így kialakított szerkezet önmagát szabályozva kerülné el az egyes pontok túlfeszítését. Archimedes csigasor törvénye garantálja, hogy az emelő erők minden pontban egyenlők lesznek. Sőt, amennyiben ez a függesztőrendszer a helyén marad, az továbbra is átváltoztatja az asszimmetrikus, változó membrán terheket szimmetrikus és egyenlő ív terhekre. Így született meg a Spantheon rendszer.

A találmány az ívekhez viszonyítva két membrán függesztési módot kínál: az ívek alatt, illetve felett. Az első megoldás az ívek alá függeszti a felületet. Az ívszerkezethez tartozó csigákat az alsó övhöz, a membrán csigáját a membrán gerinckábeléhez rögzíti. A függesztő kábel megfeszítésével megemelkedik az alsó csiga, és vele a gerinckábel, amely előfeszíti a membrán felületet.

A második megoldás a membránt a tartó fölé emeli, és alátámasztó rudakat alkalmaz, ún. "lebegő" oszlopokat, amelyek a tartó rácsszerkezetéből kinyúlva tartják fenn a membrán gerinckábelét. Az oszlopokat a gerinckábelhez rögzítik, az alsó végük pedig a függesztési rendszer alsó csigáiban végződik, amelyek a szerkezet felső övéhez rögzített csigákon függnek. A függesztő kábel megfeszítésével az alsó csigák megemelkednek, és a hozzájuk rögzített oszlopok a gerinckábel megemelésével feszítik meg a membrán felületét.

Jump to top of the page